Dyssen ved Sømarke

På Dyssevej ved Sømarke på Møn ligger et dyssekammer af betragtelig størrelse. Kammeret er nærmest 8-kantet og opbygget af 7 store bæresten og en vældig stor overligger. Denne er revnet, og et større parti er afsprængt for mange år siden, men den er stadig imponerende.

Sagnet vil vide, at afsprængningen skyldes et lynnedslag, men det er nu nok så sandsynligt, at der har været mennesker involveret. Specielt i 1800-tallet var det ganske almindeligt, at man bortførte sten fra vore oldtidsminder for at bruge dem til byggerier af forskellig slags.

Dyssen er forsynet med en gang mod SSØ. Denne består af 2 bæresten i hver side samt en stor dæksten. Sidstnævnte er dækket af usædvanlig mange skåltegn, nemlig 445. Hertil kommer yderligere 10 skåltegn på en bæresten mod vest og 3 på dækstenen over kammeret. Med sine 458 skåltegn er dyssen ved Sømarke et af landets mest dekorerede oldtidsminder.

Dysserne blev bygget fra omkring 3500 f.Kr. og i de næste par århundreder. Skåltegnene derimod er formentlig lavet i bronzealderen, dvs. i perioden fra 1800 til 500 år f.Kr.

I anlægget ved Sømarke indgår en lang stenrække. Denne række er dog ikke en del af den originale stendysse. Derimod kan stenene som sådan sagtens være en del af det oprindelige anlæg.

Sømarkedyssen er bestemt værd at aflægge et besøg. Den ligger let tilgængelig helt ud til vejen. Du kan finde den nøjagtige placering ved at indtaste følgende i Google Maps og trykke Gem: 54.991126,12.500941

Læs mere om dysser og jættestuer her.