Jættestuen i Flintinge Byskov

Tekst og foto: Søren Faaborg Nielsen

Flintinge-området er rig på oldtidshøje. En af de mere spektakulære er jættestuen i Flintinge Byskov. Hvis du kommer fra hovedvejen mellem Nykøbing F. og Sakskøbing, skal du dreje mod syd ved 10 kilometer-stenen. Kør 1 km og gå så til højre ind ad den store skovvej. Fortsæt ligeud forbi huset inde i skoven og følg herefter skiltene.

Kamret er 7.25 m langt  og 1,75 m bredt. Ind til dette fører en 3,75 m lang gang. Jættestuen har fem store utildækkede dæksten. Set udefra er højen vel næppe Danmarks smukkeste, men såvel indgang som kammer er stort set intakt.

Jættestuen er en af Danmarks kendteste. Den blev udgravet allerede i 1879 i overværelse af arkæologiens daværende førstemand J.J.A. Worsaae. Ved udgravningen fandt man mange skeletdele samt økser, mejsler, spydspidser og flækker af flint. Desuden indeholdt kamret ravperler og ornamenterede lerkarskår.

Nok så bemærkelsesværdigt var det, at man i et hjørne af kamret fandt bronzealdersager. Folk i bronzealderen har altså også følt sig tiltrukket af denne jættestue og har genbrugt den et par tusind år efter, at den var blevet opført.

Kommer du en vinterdag, kan du inde i kammeret være heldig at finde overvintrende sommerfugle, natsværmere og snegle. Men husk lommelygten hjemmefra. Billederne snyder. Kammeret er i virkeligheden buldrende mørkt.

I området findes flere andre fortidsminder. Nordvest for jættestuen ligger en mindre langdysse med 25 bevarede randsten og to gravkamre, hvoraf dog kun det ene har dæksten. Syd for jættestuen findes endnu en langdysse med et forstyrret kammer uden dæksten. Yderligere lidt mod syd – nær skovbrynet – ligger en tokamret langdysse, hvis ene kammer dækkes af en stor overligger.

Du kan læse mere om oldtidshøje her: Historie/jættestuer

På vej mod jættestuen i Flintinge Byskov. Foto: Søren Nielsen
Et par steder er der opsat skilte, der viser vej til jættestuen.

 

Indgangen til højen med de fem store dæksten.

 

Flintinge Byskov. Foto: Søren Nielsen
Jættestuen gør måske et lidt rodet indtryk med de synlige dæksten.

 

Det fine kammer understøttes en smule af metalbeslag.

 

Her ses et eksempel på en smuk udført tørmur.

 

Lidt vand trænger der dog ind.

 

Et kig fra kamret ud gennem jættestuens gang.

 

Kristoffer og Peter kigger på sommerfugle ved midvintertide.

 

Nær jættestuen ligger en anden storstensgrav.

 

Højens stærkt forstyrrede kammer, der mangler dæksten.