Jættestuen Hulehøj på Bogø

I Østerskov på Bogø ligger adskillige fortidsminder. Det mest spektakulære er jættestuen Hulehøj. Den ligger helt ud til den store vej gennem skoven og er således ganske nem at komme til.

Selve højen er omkring 2,50 m høj og 15 m i diameter. En del af jorden er afgravet, så dækstenene i dag er synlige i toppen af højen. Til gengæld har den randsten næsten hele vejen rundt.

Jættestuekammeret er ret stort. Det er 6,50 m i længden og 2 m i bredden. Det er opbygget af 14 bæresten og 5 dæksten.

Gangen udgår mod SØ og består af 7 bæresten i øst og 9 i vest. Dækstenene er desværre for længst fjernet. Det gør dog adgangen til kammeret så meget nemmere.

I 1983 fjernede man en gammel støttestolpe af jern, og tre nye stålstolper blev opsat under en ustabil dæksten. I 1994 blev en flækket bæresten sikret ved montering af to rustfri stålspindler. Ved samme lejlighed blev gulvet i kammer og gang oprenset og efterfølgende dækket med Neksø-sandsten. Desuden blev tørmurene renoveret, og manglende tørmur blev erstattet med nye sten.

Hulehøj ligger ganske idyllisk lige over for den gamle skovpavillon og er bestemt et besøg værd.

Du kan finde den på Google Maps ved at indtaste 54.930292,12.068475. Husk at trykke Gem for at få markeringen frem.

Se flere fortidsminder her.

Jættestuen Hulehøj
Jættestuen Hulehøj på Bogø.

 

Jættestuen Hulehøj
Jættestuen Hulehøj smukt pudret med sne.

 

Jættestuen Hulehøj. Foto Søren Faaborg Nielsen
Gangen mangler sine dæksten.

 

Jættestuen Hulehøj. Foto Søren Faaborg Nielsen
Jættestuens kammer med tørmur mellem bærestenene.

 

Jættestuen Hulehøj. Foto Søren Faaborg Nielsen
Fin tørmur mellem bærestenene.

 

Jættestuen Hulehøj. Foto Søren Faaborg Nielsen
Et kig ud gennem jættestuens gang.