Jættestuen i Knudsskov

Halvøen Knudshoved Odde, som strækker sig omkring 15 km ud i Smålandsfarvandet, er ualmindelig rig på storstensgrave. I området ligger adskillige jættestuer og dysser, og jættestuen i Knudsskov er en af de mest imponerende af disse.

Oldtidsmindet er let at finde. Kør ad Knudsskovvej til Knudsskov og fortsæt ind på den afmærkede parkeringsplads. Her ligger jættestuen let synlig. Som de øvrige jættestuer er også denne opført omkring 3200 f.Kr.

Selve højen er 19 m i diameter og 2 m høj. Kammeret er 7,3 m langt og 2,4 m bredt med en højde på 1,55m. Kammeret er opbygget af 16 bæresten og 4 dæksten. Længderetningen er omtrent nordøst-sydvest.

Gangen strækker sig mod SØ og er 5,5 m lang. Den er opbygget af 7 par bæresten og 6 dæksten.

Jættestuen i Knudsskov blev allerede fredet i 1878, men desværre havde der inden fredningen været gravrøvere på besøg. Disse fjernede to af dækstenene for at komme ind og efterlod således kammeret åbent.

Ved en restaurering i 1917 forblev kammeret åbent, og dette bidrog i høj grad til at gøre det årtusindgamle mindesmærke ustabilt. Til gengæld opdagede man, at jættestuens gulv var flisebelagt med et tyndt lag ler ovenpå. Desuden fandt man et helt hængekar, flere stenøkser og et par flintmejsler, ligesom der fremkom menneskeknogler fra gentagne begravelser samt dyreknogler.

I 1989 blev jættestuen i Knudsskov gennemgribende restaureret. Fem af gangens dæksten blev midlertidigt løftet af, så gangen kunne renses op. Herefter blev en bæresten genplaceret, efter at der var renset op for trærødder. En anden bæresten blev rettet op. Tørmurene blev restaureret eller nybygget af tilførte sten.

Ved genplaceringen af dækstenene måtte en sten erstattes af en nytilført sten, da den gamle var for ødelagt. En sjette sten, der var gravet ned ved gavlen, blev til gengæld bragt tilbage til sin oprindelige plads.

Også kammeret blev oprenset for nedfalden højfyld, og en hældende og to væltede sten blev rejst på deres rette plads. Afslutningsvis blev såvel kammer som gang dækket af adskillige læs ler, en vandtæt membran og et lag muld, som blev tilsået med græs.

Jættestuen i Knudsskov fremstår i dag særdeles flot efter den omfattende restaurering. Du kan finde den ved i Google Maps at indtaste: 55.056545,11.745532. Tryk eventuelt Gem.

Du kan læse om flere fortidsminder her.

Jættestuen i Knudsskov. Foto Søren Faaborg Nielsen
Jættestuen i Knudsskov ligger lige ved parkeringspladsen.

 

Jættestuen i Knudsskov. Foto Søren Faaborg Nielsen
Indgangen til jættestuen.

 

Jættestuen i Knudsskov. Foto Søren Faaborg Nielsen
Kammeret er opbygget af flotte sten. Småstenene på gulvet er tilført ved restaureringen.

 

Jættestuen i Knudsskov. Foto Søren Faaborg Nielsen
Bemærk den fine tørmur mellem kammerets bæresten. Eventuel ny tørmur er lavet af rød Neksø-sandsten.

 

Jættestuen i Knudsskov. Foto Søren Faaaborg Nielsen
Her ses gangens to karmsten, hvor der oprindelig har siddet en dør.