Kong Asgers Høj og Sprovedyssen

Hvis man vil se på jættestuer, er Møn et af de bedste steder at tage hen. På Vestmøn ligger der med få kilometers afstand hele fem imponerende og velbevarede jættestuer. Kong Asgers Høj i Sprove er en af de absolut flotteste af disse.

For at finde Kong Asgers Høj kører man til Sprove. Fortsæt herfra ad Orehældvej til Kong Asgers Vej. Her ligger den smukke høj med jættestuen nogle få meter inde på marken.

Kong Asgers Høj er 15 m i diameter og 4,25 m i højden. I den velplejede høj ligger jættestuens kammer, som er 10 m langt og 2,20 m bredt. Højden er 1,50 m, så man kan næsten stå oprejst derinde.

Kammeret er orienteret omtrent nord-syd. Det er bygget af 19 bæresten og 6 dæksten. Mod sydøst udgår gangen, som er hele 10 m lang. Den er opbygget af 9 par bæresten og 6 dæksten. Gangen rummer to sæt karmsten.

Jættestuen blev opført omkring 3200 f.Kr. Kong Asgers Høj blev udgravet allerede i 1839. Desværre findes der næsten ingen optegnelser over, hvilke fund man gjorde ved denne lejlighed.

I 2001 blev nogle tidligere reparerede tørmure i gangen erstattet af nytilførte sten. Desuden blev der monteret et stålbeslag for at sikre en overkarm.

Når man har set sig mæt på den flotte jættestue, må man ikke snyde sig selv for at se Sprovedyssen. Denne ligger inde på en mark blot 150 m syd for Kong Asgers Høj.

Runddyssens høj er omkring 14 m i diameter og 1,50 m i højden. Stordyssen har 35 randsten med et antal mindre sten imellem.  Det ovale dyssekammer er orienteret NV-SØ og er opbygget af 7 bæresten og 2 dæksten. Hertil kommer en gang mod SØ med 3 par bæresten og et par karmsten.

I 1984 blev dyssens indgangsparti restaureret og højoverfladen blev tilsået med græs. I 1987 reparerede man den sydlige sidesten, som var revnet, ved at indbore 3 rustfri stålspindler.

Indtast 54.957174,12.140294Google Maps for at finde Kong Asgers Høj. Tryk eventuelt Gem.

Indtast 54.955814,12.140352Google Maps for at finde Sprovedyssen. Tryk Eventuelt Gem.

Se flere oldtidsminder her.

 

Kong Asgers Høj. Foto Søren Faaborg Nielsen
Kong Asgers Høj er smuk rund og kuplet.

 

Kong Asgers Høj. Foto Søren Faaborg Nielsen
Den meget lange gang ind til kammeret i Kong Asgers Høj.

 

Kong Asgers Høj. Foto Søren Faaborg Nielsen
Det smukt byggede kammer med indskudssten ovenpå bærestenene.

 

Kong Asgers Høj. Foto Søren Faaborg Nielsen
Kammeret set fra den modsatte ende.

 

Kong Asgers Høj. Foto Søren Faaborg Nielsen
Nøglestenen fordeler trykket af de tunge dæksten.

 

Kong Asgers Høj. Foto Søren Faaborg Nielsen
Tørmuren mellem bærestenene.

 

Sprovedyssen. Foto Søren Faaborg Nielsen
Sprovedyssen ligger nogle få meter inde på marken.

 

Sprovedyssen. Foto Søren Faaborg Nielsen
Sprovedyssens maleriske kammer.

 

Sprovedyssen. Foto Søren Faaborg Nielsen
Mange af dyssens randsten er bevaret.