Amatørarkæologi – en lidenskab

Da jeg var elleve år fandt jeg sammen med min far mine første oldsager. Lige siden har den danske oldtid været en af mine helt store interesser.

Nogle gange kan man vandre rundt på markerne i timevis uden at finde så meget som en flække af flint. Andre gange synes der at ligge småstykker af flintesager alle vegne.

Og så er der de helt sjældne dage, hvor jorden åbenbarer en næsten papirtynd flintdolk i fuldstændig hel og ubrudt stand. En dolk, der i fire tusind år har modstået frost, markbrande, pløjninger og alle andre lurende farer. Det er en fantastisk oplevelse at samle sådan en dolk op fra jorden.

Herunder kan du se nogle få af de mange hundrede oldsager, jeg har hjembragt fra mine utallige ture på venlige og forstående landmænds marker.

Min første oldsag. Mit første fund var en lille flække af flint, som var smukt tildannet på bagsiden. Bemærk at den skinner på grund af slidmærker fra stenalderen.

Min første oldsag

Som tolvårig gik jeg en dag midt i 1960’erne sammen med min far på oldsagsjagt på markerne nær Kraghave. Vore øjne var stift rettede mod jorden, som metodisk blev afsøgt for levn fra den danske oldtid.Et lille mirakel over tre generationer

Mange gange bukkede vi os ned for at samle en flintesten op. De fleste gange måtte vi konstatere, at det blot var og blev en flintesten, som aldrig havde været i hånden på en stenaldermand.

Men vi var stædige, var vi, og efter lang tids søgen bar vore anstrengelser frugt. Fra jorden under os kunne vi omsider opsamle et knap 5 cm langt stykke af en gullig flintmejsel. Det var måske ikke ligefrem et pragtstykke – dertil var stumpen for kort – men en oldsag, det var det, og glade var vi. Min far døde i 1974, men inden da nåede vi at gøre mange dejlige fund sammen.

Omkring 40 år senere gik jeg en februardag i 2006 en tur på den samme mark med mine to tolvårige sønner. Jeg syntes, de skulle delagtiggøres i den fantastiske fornemmelse, det er at finde oldsager. Marken var ganske vist pløret og tung at gå på efter vinterens megen sne, så chancerne for at gøre fund var sikkert små, men forsøget skulle gøres.

Peter, Kristoffer og jeg fandt flere gange flintestumper, der så lovende ud, og efter nogen tids søgen lå der en tyknakket flintøkse for min fod. Æggen manglede, men ellers var øksen fin.

Fundet gav blod på tanden, og vi søgte videre. Snart efter kunne Kristoffer opsamle sin første oldsag: et fint, langt stykke af en gullig flintmejsel. Øjnene strålede og munden gik. En amatørarkæolog var født.

Tyknakket flintmejsel. Den sammenlimede mejsel. Stykket ud for tændstikken er fundet af min far og mig midt i 1960’erne. Den anden halvdel er fundet d. 18. februar 2006 af Kristoffer.

I løbet af den næste halve time fandt Kristoffer endnu en fin stump af en mejsel, og jeg selv endnu et stykke af en flintøkse. Snart begyndte mørket at falde på, og vi måtte modvilligt og på trætte ben begive os hjemad.

– Nu bliver det spændende at se, om jeg har den anden halvdel af en af dine mejsler hjemme i skabet, sagde jeg halvt i spøg til Kristoffer.

Vel hjemme fik vi de tilmudrede støvler af og gik på jagt i mit oldsagsskab. Og se, miraklet skete. Den første gullige stump, jeg tog fra skabet, viste sig at passe som fod i hose med Kristoffers nyfundne stykke.

Efter at have udstået fem tusind år i den falsterske muld var to stykker af den samme tyknakkede flintmejsel blevet fundet med fyrre års mellemrum af tre generationer.

En farfar og en sønnesøn, som aldrig har kendt hinanden, var sammen med mig blevet forenet i et fælles lille mirakel.

 

Andre af mine oldsager

Tyknakkede flintmejsler og flintøkser. To tyknakkede flintmejsler og to tyknakkede flintøkser fundet nær Kraghave d. 18. februar 2006. Det sammenlimede stykke ses her til venstre.

 

Kerneøkse af flint fra jægerstenalderen. Den gamle kerneøkse ses her fra to vinkler. Undersiden er næsten flad, mens oversiden er kraftigt hvælvet.

 

Skiveskraber af flint. Skiveskraber med fint tildannet kant.

 

Fire bredæggede flintøkser. De fire økser fra stenalderens sidste fase – dolktiden – er fundet på samme mark på Falster, men over mange år.

 

Tyknakket flintmejsel fundet i to omgange. Mejslen er sammensat af to stykker. Den lysegrå del blev fundet i 1967, mens den gullige del først dukkede op af jorden i 1973. Bortset fra æggen er mejslen usleben. Opholdet i forskellige jordlag har medført, at mejslens to dele har fået hver sin farve. Fundet på Falster.

 

Tyknakket flintmejsel. Denne tyknakkede flintmejsel er kun slebet på selve æggen.

 

Tyknakket flintmejsel. En af mine mange tyknakkede flintmejsler. Denne er hel og usleben og udmærker sig i øvrigt ved sin længde på godt 18 cm.

 

Lancetformet flintdolk. Et pragtstykke af en flintdolk fundet på Falster.