Orkideer

Tekst og foto: Søren Faaborg Nielsen

Orkideer er nogle af de mest udbredte og talrige planter på jorden. Der er omkring 800 slægter og 20000 arter i Gøgeurt-familien, ja, nogle botanikere regner med endnu flere.

Det er naturligvis kun en brøkdel af disse mange orkideer, der gror i Danmark, men tager vi landets beskedne størrelse i betragtning, er vi nu ganske godt dækket ind.

Det er svært at angive et præcist antal for, hvor mange arter, der er her i landet. Ikke alle botanikere er enige om, hvordan orkideerne skal opdeles på slægts- og artsplan. Går man ud fra Henrik Ærenlund Pedersen og Niels Faurholdt: Danmarks vilde orkidéer, som er det nyeste og mest gennemarbejdede større værk om danske gøgeurter, lander man på 20 slægter. Heraf er de to (Skrueaks og Poselæbe) forsvundet fra landet. Antallet af egentlige arter er 37, hvoraf to er forsvundet. Medtager man underarter, når man op på 47 arter/underarter. Heraf er de tre forsvundet: Skrueaks, Poselæbe og Traunsteiners Gøgeurt.

Vi må altså regne med, at der er omkring 44 arter/underarter. Nogle af disse kan imidlertid også opdeles i varieteter. Det sker, at en art forsvinder fra Danmark, men heldigvis går det af og til den anden vej. Således er Biblomst kommet til i de senere år, og Ridder-Gøgeurt, der egentlig betragtedes som uddød, er atter dukket op på Amager.

Gøgeurt-familien kaldes også Orkide-familien eller Orchidaceae. Disse planter har igennem århundreder fascineret mennesker på grund af deres skønhed og specielle levevis.

Orkideer er dækfrøede og enkimbladede. De fleste blomster bestøves af insekter, enten med pollen fra en anden plante eller med pollen fra en anden blomst i samme blomsterstand. Nogle orkideer kan bestøves ved selvbestøvning. Fremmedbestøvning er normalt en fordel, da det øger den genetiske variation, og dermed forbedrer evnen til at tilpasse sig miljøet.

Læs mere om:

Tyndakset Gøgeurt

Stor Gøgeurt

Orkideer Tyndakset Gøgeurt. Foto: Søren Faaborg Nielsen
Tyndakset Gøgeurt i det tidlige forår . Foto: Søren Faaborg Nielsen